Profil

Działalność naszej spółki skupia się wokół takich obszarów jak:

  • mobilne urządzenia zbierające i analizujące parametry życiowe pacjentów,
  • urządzenia i systemy telemedyczne,
  • wearable medical devices,
  • wyspecjalizowane systemy szpitalne,
  • mobilne urządzenia i systemy dla służb ratowniczych.

Jesteśmy producentem specjalistycznych urządzeń medycznych oraz dedykowanego im oprogramowania. Łączymy medycynę, inżynierię biomedyczną, elektronikę i nowe technologie informatyczne. Na styku tych dziedzin powstają urządzenia, które dają nam niespotykane dotąd możliwości w walce o zdrowie pacjentów. Nasze rozwiązania ułatwiają stawianie trafnej diagnozy i dobór najwłaściwszej terapii, ale co najważniejsze skracają czas przepływu kluczowych informacji. W ten sposób stają się bezcennym wsparciem lekarzy, którzy stoją na straży najwyższych wartości – ludzkiego zdrowia i życia.

Łączymy tradycyjne metody medycyny klinicznej z nowoczesnymi technologiami zbierania, przetwarzania oraz analizowania informacji. Nasze rozwiązania, pozwalają na ciągłą obserwację stanu zdrowia pacjenta, precyzyjne rejestrowanie istotnych zmian fizjologicznych oraz sygnalizowanie niepokojących objawów. Produkty, które tworzymy stanowią pomoc zarówno dla wykwalifikowanych służb medycznych, jak i dla osób wspomagających ich działania.

Bazując na najnowocześniejszych technologiach możemy zbierać, analizować i przesyłać informację wprost do osoby, której reakcja jest w danej chwili niezbędna. W ten sposób przenosimy diagnostykę na nieosiągalny wcześniej poziom: zapewniamy kompleksową informację o stanie pacjenta w dowolnym momencie jego codziennej aktywności, w dowolnym miejscu i warunkach.

Heart projektuje także urządzenia, które wspomagają leczenie chorób i dolegliwości. Fachowa wiedza medyczna pozwala nam tworzyć rozwiązania, które działają skutecznie i precyzyjnie, a co najważniejsze – bezpiecznie.