PAS

Pain Assessment System   (System Oceny Bólu)

 

Referencje

 Bernard Zając, Michał Uherek oraz Radosław Nowosielski w okresie od założenia spółki Heart Sp. z o.o. do 10.05.2017 zajmowali się rozwojem koncepcji, tworzeniem prototypów, konstrukcją, designem, certyfikacją oraz prowadzeniem działań handlowych systemu do oceny poziomu bólu Pacjentów. W okresie do 10.05.2017 system PAS składał się z następujących elementów składowych:

 

Pilota systemu      – Bezprzewodowe urządzenie, dzięki któremu pacjenci sami mogą oceniać swój poziom bólu.

O określonych porach przypomina o konieczności oceny.

Stacji głównej             – umożliwiającej bezprzewodową pracę systemu,

Stacji dokującej          – umożliwiającej przechowywanie oraz ładowanie pilotów systemu,

Aplikacji                        – dostępnej z poziomu każdego komputera na oddziale,

Tabletu                          – umożliwiającego mobilne korzystanie z aplikacji.

 

System miał za zadanie przeprowadzenie kontroli bólu pacjentów na terenie placówki medycznej. Każdy pacjent otrzymuje pilot, dzięki któremu sam ocenia aktualny poziom bólu. Ocena bólu jest automatycznie przesyłana i archiwizowana w systemie zarządzanym za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci. Pilot pacjenta radiowo komunikuje się ze stacją główną podłączoną do sieci szpitala, dane ze stacji głównej są przesyłane na serwer szpitala i tam są archiwizowane. Na serwerze zainstalowana jest aplikacja do zarządzania systemem dostępna przez przeglądarkę internetową.

 

Cechy systemu:

Bezprzewodowy, jednoczesny monitoring wielu pacjentów, samodzielne i regularne przypominanie pacjentom o ocenie bólu, bezobsługowe pobieranie informacji na temat ocen bólu pacjentów, brak papierowego obiegu dokumentów, wodoodporność, ładowanie indukcyjne wielu elementów jednocześnie, ładowarka funkcjonująca w metodzie FiFo, dezynfekowalność.

Do dnia 10.05.2017 system został sprzedany do czterech placówek medycznych na terenie Polski, w tym do jednego poprzez partnera handlowego.

 

 

 

…………………                                                                                       …………………….

IT Invest                                                                                             Heart Sp. z o.o.

BROSZURA PAS DO POBRANIAIMG_0464

Zapraszamy do kontaktu w celu   zapoznania się ze szczegółami, lub otrzymania oferty.